DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG TRƯỜNG THCS NAM CAO
Năm học 2013-2014

Họ và tên

 Lê Hữu Ánh

 

 

Họ và tên

 Vũ Thị Kim Liên

Chức vụ

 Tổ trưởng

Chức vụ

 

Năm sinh

 04/11/1971

Năm sinh

 17/04/1972

Nơi sinh

 Thanh Bình-Thanh Liêm-Hà Nam

Nơi sinh

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Thanh Bình-Thanh Liêm-Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 1998

Vào ngành

 1996

Về trường

 

Về trường

 

Trình độ đào tạo

 Đại học Kinh tế - Tài chính

Trình độ đào tạo

 Đại học Kinh tế - Tài chính

Thành tích nổi bật

 

Thành tích nổi bật

  

 

 


 

Họ và tên

 Trần Thị Bích Tần

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 Kế toán

Chức vụ

 

Năm sinh

 24/09/1979

Năm sinh

 

Nơi sinh

 Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam

Nơi sinh

 

Trú quán

 Nhân Chính - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 

Vào ngành

 2006

Vào ngành

 

Về trường

 

Về trường

 

Trình độ đào tạo

 Cao đẳng Kinh tế

Trình độ đào tạo

 

Thành tích nổi bật

 

Thành tích nổi bật