Tổ chức hoạt động dạy học với bản đồ tư duy (tiếp theo)

Ví dụ 3: Bài Lễ độ - Giáo dục công dân 6.

Tổ chức cho HS lập BĐTD theo nhóm hoặc cá nhân, gợi ý cho các em tìm các biểu hiện lễ độ, các biểu hiện thiếu lễ độ, tìm trong thực tế và trong sách báo về các gương lễ độ, kế hoạch rèn luyện của bản thân,…để các em lập BĐTD với từ khóa “ lễ độ” ở trung tâm. Tiếp theo cho các nhóm HS trình bày, thuyết minh về BĐTD của mình, cả lớp thảo luận, góp ý kiến, GV kết luận dẫn đến kiến thức mới. Sau đây là BĐTD của một HS:

Sau đây là một số BĐTD do HS thiết kế trong các giờ dạy thử nghiệm:

Bài “Tế bào”- Sinh học 8

Bài Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất – Địa lý 6

                                                                                                                                                                    Tiếp theo>>

TS.Trần Đình Châu – Dự án Phát triển GD THCS II- Bộ GD & ĐT

TS. Đặng Thị Thu Thủy - Viện Khoa học Giáo dục VN