Thông báo nội dung lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

đăng 20:59, 21 thg 10, 2013 bởi THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam   [ đã cập nhật 20:59, 21 thg 10, 2013 ]

NỘI DUNG LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

 (Tổ chức trong 2 ngày )

        I. Ngày thứ nhất: Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013

Giao lưu văn nghệ từ 19h đến 22h

        II. Ngày thứ hai: Thứ 7 ngày 16 tháng 11 năm 2013

          1.  Sáng:

- Từ 7h đến 8h: Đón khách

- Từ 8h đến 8h30: Văn nghệ chào mừng

- Từ 8h30 đến 10h : Tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

- Từ 10h đến 11h30:     Chụp ảnh lưu niệm;

  Liên hoan tiệc đứng.

2. Chiều : Các khóa học sinh hội khóa.

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                             Đỗ Thị Thu Hà