Trong hai ngày 19 và 20/8/2014 trường THCS Nam Cao tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm với ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho tất cả các khối lớp.

Kỳ kiểm tra này nhằm khảo sát việc học tập của học sinh; đánh giá được kết quả học tập của học sinh đầu năm học, từ đó lãnh đạo nhà trường sẽ có kế hoạch chỉ đạo cụ thể nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học tới.

Nội dung đề khảo sát đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kĩ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Đề kiểm tra phân loại được trình độ học sinh, phù hợp tâm sinh lý học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học. Học sinh làm bài thi theo hình thức tự luận đối với các môn Ngữ văn, Toán với thời gian làm bài 120 phút; trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn Tiếng Anh với thời gian 60 phút.

Công tác in sao đề kiểm tra được thực hiện đảm bảo tính bảo mật, đóng gói, niêm phong. Giáo viên được phân công coi thi đã đảm bảo đúng thời gian quy định.

Công tác coi kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế coi thi, những học sinh vi phạm quy chế sẽ được xử lí nghiêm khắc.

Công tác chấm bài kiểm tra cũng đã được triển khai hết sức nghiêm túc, khẩn trương và sẽ hoàn thành vào chiều Thứ 5 (22/8/2014).