Tiện ích

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
  9156k v. 1 03:42, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Phần mềm chạy tệp flash  496k v. 2 23:53, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bộ Font chữ TCVN3  2505k v. 2 03:29, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bộ font chữ Unicode  5691k v. 2 03:30, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bộ Font chữ thư pháp VNI  5416k v. 2 03:29, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Phần mềm vẽ hình học động (Lớp 7)  19146k v. 2 03:19, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Khám phá địa lý trên thế giới (Lớp 7)  9951k v. 2 03:20, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Phần mềm luyện tập gõ bàn phím (Lớp 6)  6597k v. 2 03:19, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Phần mềm luyện tập sử dụng chuột (Lớp 6)  838k v. 2 03:18, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Phám phá hệ mặt trời (Lớp 6)  4664k v. 2 03:19, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Tiện ích tiếng Việt trong Excel mới nhất  189k v. 2 03:30, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Phần mềm học toán (lớp 7)  1517k v. 2 03:38, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Chương trình chuyển font chữ ở các bảng mã khác về bảng mã unicode rất tiện dụng và chuyên nghiệp  560k v. 2 03:32, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bộ gõ chữ Việt Unikey mới nhất  587k v. 2 03:32, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bộ gõ tiếng Việt Vietke200 Full  9347k v. 2 03:31, 1 thg 10, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam