Thư viện ảnh của học sinh

        - Trang này dùng để cho học sinh các lớp ở các khóa lưu lại những hình ảnh, thông tin của lớp mình trong những ngày học tập và rèn luyện dưới mái trường THCS Nam Cao yêu quý. Để sau khi ra trường ở mọi miền đất nước các em có thể vào để nhìn lại những hình ảnh của các bạn, của lớp, của trường mình.
        - Nhà trường rất khuyết khích các lớp đưa thông tin (bài viết, ảnh) của lớp mình lên web của nhà trường.
        - Các lớp có nhu cầu đưa thông tin, bài viết, hình ảnh của lớp mình lên trang web của nhà trường cần chuẩn bị các vấn đề sau:
                +) Chuẩn bị bài viết, thông tin, hình ảnh của lớp mình cần đưa lên web vào USB;
                +) Gửi USB chứa nội dung đã chuẩn bị ở trên cho thầy Chiến (
hoặc gửi vào email ntchien78c2nca@hanam.edu.vn), nếu những nội dung nào phù hợp sẽ được đưa lên web. Những nội dung nào không phù hợp sẽ không được đăng.