THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

 
Năm học 2010-2011 trường THCS Nam Cao được Chủ tịch nước  tặng Huân chương lao động hạng Nhì

 Năm học 2005-2006 trường THCS Nam Cao được Chủ tịch nước  tặng Huân chương lao động hạng BaTHÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC QUA TỪNG NĂM HỌC CỦA TRƯỜNG


- Năm học 1993-1994: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 1994-1995: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 1995-1996: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 1996-1997: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 1997-1998: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 1998-1999: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

- Năm học 1999-2000: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2000-2001: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 1999-2000: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2000-2001: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

- Năm học 2001-2002: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2002-2003: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2003-2004: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2004-2005: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2005-2006: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba

- Năm học 2006-2007: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen

- Năm học 2001-2002: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2002-2003: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2003-2004: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2004-2005: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2005-2006: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba

- Năm học 2006-2007: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen

                                  Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

- Năm học 2007-2008: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2008-2009: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

- Năm học 2009-2010: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

                                  Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

- Năm học 2010-2011: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

- Năm học 2012-2013: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2013-2014: Đạt danh hiệu trường Tiên tiến xuất sắc

                                  Được UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc


DANH SÁCH
GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NAM CAO ĐẠT DANH DANH HIỆU
CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH

 STT  Họ và tên  Năm đạt  Ghi chú
 1    Vũ Đức Thắng
   
 2    Vũ Thị Hợi
   
 3    Vũ Thị Hợi
   
 4    Nguyễn Thị Ngọc Dung
   
 5    Đỗ Thị Thu Hà
 2010  
 6
   Nguyễn Thị Thanh
 2011  
    
    
DANH SÁCH
GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS NAM CAO ĐÃ ĐẠT DANH DANH HIỆU
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, CÓ GIỜ DẠY GIỎI CẤP TỈNH

 STT Họ và tên
 Năm đạt
 MônGhi chú
 1  Trần Thị Quế
 1991 Văn - Tiếng Việt
 
 2  Đặng Thị Sen
 1995Địa lý
 
 3  Nguyễn Thị Ngọc Dung
 1995Hóa học
 
 4  Đỗ Thị Thu Hà
 1997 Toán 
 5  Đỗ Thị Khánh Huệ
 1997Ngữ văn
 
 6  Lê Thị Thanh                
 2001Anh văn
 
 7  Nguyễn Thị Chiến
 2003Vật lý
 
 8  Hoàng Thị Minh Hòa
 2004 Ngữ văn
 
 9  Trần Hữu Thân
 2006 Toán 
 10
  Trương Anh Hữu
2008
 Anh văn
 
 11  Nguyễn Thị Thanh
 2009Sử dụng ĐDDH môn Sinh
 
 12  Trần Thị Thu Thủy
 2010 Toán 
 13  Trần Tiến Đang
2010
 Toán 
 14  Nguyễn Văn Tuấn
2010
 Toán 
 15  Phạm Tiến Dũng
 2010 Ngữ văn
 
 16  Phạm Thị Minh Tâm
 2010Anh văn
 
 17  Nguyễn Thị Thanh
 2010 Sinh học
 
 
   
 
   

Suy ngẫm


    “Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.
Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.“

               Đạt Lai Lạt Ma