NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHI BỘ

Từ khi thành lập cho đến nay Chi bộ liên tục đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh"

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS NAM CAO
Năm học 2016-2017
 
 

Họ và tên

 Đỗ Thị Thu Hà

 

Họ và tên

  Phạm Tiến Dũng

Ngày sinh

 06/12/1966

Ngày sinh

20/05/1980

Quê quán

 Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

  Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

  Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

 02/2003

Vào Đảng

 03/02/2010

Chính thức

 02/2004

Chính thức

 03/02/2011

Chức vụ

  Bí thư

Chức vụ

 Phó bí thư

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Toán

Trình độ chuyên môn

  Đại học Sư phạmNgữ văn

Trình độ lý luận chính trị

Trung cấp

Trình độ lý luận chính trị

  Trung cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

Trung cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

    

Họ và tên

  Đỗ Thị Khánh Huệ

 

 

Họ và tên

 Nguyễn Hoài Phương

Ngày sinh

  28/11/1969

Ngày sinh

 22/01/1973

Quê quán

  Phú Phúc - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

 Vĩnh trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

  Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

  06/2009

Vào Đảng

 05/2007

Chính thức

 06/2010

Chính thức

 05/2008

Chức vụ

  Chi ủy viên

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

  Đại học Sư phạm Văn

Trình độ chuyên môn

 Cao đẳng Sư phạm Thể dục

Trình độ lý luận chính trị

  Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị

  Trung cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

  Đại học

 

 

Họ và tên

 Phạm Văn Phan

 

 

Họ và tên

 Lê Hữu Ánh

Ngày sinh

 20/05/1957

Ngày sinh

 04/11/1971

Quê quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

 Thanh Bình-Thanh Liêm-Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Thanh Bình-Thanh Liêm-Hà Nam

Vào Đảng

 07/1993

Vào Đảng

 03/11/1995

Chính thức

 07/1994

Chính thức

 03/11/1996

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

 Cao đẳng Sư phạm Sử

Trình độ chuyên môn

 Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị

 Trung cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 Trung cấp

 

 

Họ và tên

  Trần Thị Thu Thủy

 

 

Họ và tên

 Trần Thị Quế

Ngày sinh

  14/01/1975

Ngày sinh

 03/03/1964

Quê quán

  Tiên Tân - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

 Vĩnh trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

  Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

  13/11/2004

Vào Đảng

 03/02/2002

Chính thức

  13/11/2005

Chính thức

 03/02/2003

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

  Đại học Sư phạm Toán

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Văn

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

 

Họ và tên

  Nguyễn Thị Chiến

 

 

Họ và tên

 Trương Anh Hữu

Ngày sinh

  01/11/1962

Ngày sinh

 24/02/1979

Quê quán

  Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

 Xuân Khê - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

  Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

  06/2005

Vào Đảng

 11/2004

Chính thức

  06/2006

Chính thức

 11/2005

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

  Cao đẳng Sư phạm Lý

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Anh

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

 

 

Họ và tên

  Trần Thị Bích Vân

 

 

Họ và tên

 Nguyễn Văn Tuấn

Ngày sinh

  10/04/1965

Ngày sinh

 04/07/1979

Quê quán

  Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

 Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

  Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

  05/2007

Vào Đảng

 06/2005

Chính thức

  05/2008

Chính thức

 06/2006

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

  Đại học Sư phạm Toán

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Tin

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

 

Họ và tên

  Trần Hải Triều

 

 

Họ và tên

 Nguyễn Thị Thanh

Ngày sinh

  10/09/1979

Ngày sinh

 09/11/1977

Quê quán

  Xuân Khê - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

  Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

  02/2008

Vào Đảng

 09/2007

Chính thức

  02/2009

Chính thức

 09/2008

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

  Đại học Sư phạm Lý

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Sinh

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

 
 

Họ và tên

 Trần Thị Hòa

 

 

Họ và tên

 Phạm Thị Minh Tâm

Ngày sinh

 28/10/1980

Ngày sinh

 03/06/1978

Quê quán

 Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

 Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

 06/2007

Vào Đảng

 11/2007

Chính thức

 06/2008

Chính thức

 11/2008

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Toán-Tin

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Anh

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

 

 

Họ và tên

  Hoàng Thị Minh Hòa

 

 

Họ và tên

 Nguyễn Thị Kiều Vân

Ngày sinh

  20/06/1977

Ngày sinh

  22/02/1979

Quê quán

  Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

  Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

  Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

  06/2009

Vào Đảng

  03/02/2012

Chính thức

  06/2010

Chính thức

  03/02/2013

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Văn

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Văn

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

 

Họ và tên

  Trần Văn Long

 

 

Họ và tên

  Nguyễn Tiến Thạnh

Ngày sinh

  05/03/1976

Ngày sinh

  02/09/1978

Quê quán

  Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

  Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

  Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

  Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

  17/11/2011

Vào Đảng

  4/2013

Chính thức

  17/11/2012

Chính thức

  4/2014

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Hóa

Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Văn

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

 

 

Họ và tên

  Trần Thị Trà My

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Ngày sinh

  07/09/1980

Ngày sinh

06/09/1997

Quê quán

 Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

Hà Nội

Trú quán

  Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Vào Đảng

  4/2013

Vào Đảng

2/2015

Chính thức

  4/2014

Chính thức


Chức vụ

 

Chức vụ


Trình độ chuyên môn

 Đại học Sư phạm Hóa

Trình độ chuyên môn


Trình độ lý luận chính trị

 Sơ cấp

Trình độ lý luận chính trị


Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

 

Họ và tên

Trần Thị Thanh Huyền

 

 

Họ và tên

 

Ngày sinh

23/08/1983

Ngày sinh

 

Quê quán

Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Quê quán

 

Trú quán

Công Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 

Vào Đảng

2/2015

Vào Đảng

 

Chính thức


Chính thức

 

Chức vụ


Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn


Trình độ chuyên môn

 

Trình độ lý luận chính trị


Trình độ lý luận chính trị

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

 

   

 

Họ và tên

 

 

 

Họ và tên

 

Ngày sinh

 

Ngày sinh

 

Quê quán

 

Quê quán

 

Trú quán

 

Trú quán

 

Vào Đảng

 

Vào Đảng

 

Chính thức

 

Chính thức

 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Trình độ chuyên môn

 

Trình độ chuyên môn

 

Trình độ lý luận chính trị

 

Trình độ lý luận chính trị

 

Trình độ quản lý Nhà nước

 

Trình độ quản lý Nhà nước