Môt số hình ảnh

Chân dung nhà văn NAM CAO tác phẩm của họa sỹ Đinh Quang Tỉnh (Ba Tỉnh)


Căn nhà tuổi thơ nơi nhà văn Nam Cao đã sống

Chiếc giường cũ của nhà văn Nam Cao vẫn được lưu giữ
trong căn nhà tưởng niệm ông


                                                        Mộ phần của nhà văn - liệt sĩ Nam Cao trên chính mảnh đất nhà Lão Hạc,

nhân vật đã đi vào và sống mãi trong tác phẩm của ông


Phần mộ và nhà lưu niệm Nam Cao


Bàn thờ nhà văn Nam Cao trong nhà lưu niệm