Ket qua khoi 8 giua HK1

[ Đầu năm ]                   [ Giữa HK1 ]                     [ HK1 ]                     [ Giữa HK2 ]                     [ Cuối năm ]
(Nên dùng trình duyệt Google Chrome để hiển thị tốt nhất bảng điểm)

Ĉ
THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam,
02:22, 15 thg 12, 2016