Kết quả khối 8

[ Đầu năm ]                   [ Giữa HK1                    [ HK1                    [ Giữa HK2                    [ Cuối năm ]
(Nên dùng trình duyệt Google Chrome để hiển thị tốt nhất bảng điểm)

Ĉ
THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam,
02:21, 15 thg 12, 2016