Ket qua khoi 6 giua HK2

[ Đầu năm ]                   [ Giữa HK1 ]                     [ HK1 ]                     [ Giữa HK2 ]                     [ Cuối năm ]
(Nên dùng trình duyệt Google Chrome để hiển thị tốt nhất bảng điểm)
Ĉ
THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam,
22:06, 25 thg 5, 2017