HÒM THƯ GÓP Ý CỦA TRƯỜNG THCS NAM CAO
        Hòm thư góp ý của nhà trường rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các quí vị, các đồng nghiệp, các bậc phụ huynh học sinh góp ý về các mặt hoạt động của nhà trường. 
        Đặc biệt các em học sinh của nhà trường có thể thông qua hòm thư này để thông báo cho nhà trường biết về những việc làm không tốt của các bạn trong trường mà em nhìn thấy như: đánh điện tử, chốn học đi chơi, lấy chộm tài sản của các bạn, đánh nhau,...
        Trường THCS Nam Cao rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành, tâm huyết của quý vị, các đồng nghiệp, các bậc phụ huynh, các bạn và các em. 
        Các ý kiến đóng góp nhà trường sẽ xem xét một cách nghiêm túc với mục đích không ngừng đưa nhà trường tiếp tục phát triển về mọi mặt xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo, của các bậc phụ huynh và các em học sinh. 
                                                                                             Xin chân thành cảm ơn!                                                                                                                                             

Suy ngẫm


    “Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.
Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.“

               Đạt Lai Lạt Ma