Gia đình

 Tiểu sử >>                      Sự nghiệp văn chương >>                   Danh hiệu tôn vinh >>                    Một số hình ảnh >>

Nhà văn Nam Cao có năm người con: Bà Trần Thị Hồng là con cả. Sau bà còn bốn em, ba trai, một gái. Người con gái út của ông qua đời khi chưa đầy hai tuổi. Nay còn lại bốn người con.
Người con trai lớn Trần Mai Thiên tiến sĩ khoa học, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1. Ông là người đã lai tạo thành công cá chép lai ở Việt Nam . http://vietbao.vn/Giao-duc/Con-trai-nha-van-Nam-Cao-Tien-si-khoa-hoc-Tran-Mai-Thien-nguoi-phuc-hoi-ca-chep-Viet/45124388/202/