Sơ lược lịch sử Đội TNTP

Hoàn cảnh lịch sử - xã hội nước ta trước ngày thành lập Đội thiếu nhi cứu quốc. Năm 1858, thực dân Pháp đặt chân tại bến cảng Đà Nẵng mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài hơn 80 năm tại Việt Nam. Dưới chế độ thực dân Pháp, Phát xít Nhật và bọn vua quan phong kiến, cuộc sống của nhân dân ta rất khổ cực. Cha mẹ bị nô lệ, bị áp bức, mất tự do, sống trong cảnh nghèo khổ, con cái ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không được cắp sách đến trường. Nhiều gia đình phải bán vợ đợ con đi làm tôi tớ cho địa chủ, tư bản...Chi tiết >>

Cơ cấu tổ chức Đội năm học 2011-2012

1. Tổng Phụ trách: Thầy Phạm Tiến Dũng

2. Liên Đội trưởng: Nguyễn Thị Phương Thúy - 9A

3. Liên Đội phó:

                   1. Đào Duy Tùng - 9B

                   2. Nguyễn Thị Vân Anh - 7A

4. Danh sách Ban chỉ huy Liên Đội:

                   1. Nguyễn Thị Phương Thúy - 9A

                   2. Đào Duy Tùng - 9B

                   3. Nguyễn Thị Vân Anh - 7A

                   4. Trần Ngọc Diệp - 9C

                   5. Đặng Duy Linh - 8A

                   6. Vũ Thị Kim Phương - 8B

                   7. Đỗ Thị Giang - 8C

                   8. Nguyễn Thị Phương Thảo - 7A

                   9. Nguyễn Thị Lý Nguyệt Nga - 7B

                   10. Đào Công Thắng - 7C

                   11. Nguyễn Thị Thúy Hằng - 6A

                   12. Nguyễn Thị Lan Hương - 6B

                   13. Vũ Quốc Việt - 6C

Hướng dẫn theo dõi thi đua năm học 2011-2012

Thực hiện kế hoạch hoạt đồng của Liên Đội Trường THCS Nam Cao, Ban Chỉ huy Liên Đội hướng dẫn theo dõi thi đua năm học 2011 - 2012. Các Chi Đôi, Ban Sao đỏ căn cứ vào đó để thực hiện cho thống nhất trong toàn Liên Đội. Chi tiết>>

Suy ngẫm


    “Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.
Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.“

               Đạt Lai Lạt Ma