Danh hiệu tôn vinh

  • Nhà văn Nam Cao được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 1996.
  • Tên Nam Cao được đặt tên cho Đường phố tại Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố Đà Nẵng; Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai; Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Rạch Giá và một số địa phương khác.