DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN
ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG THCS NAM CAO TỪ NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẾN NAY


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1993)

 STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Ghi chú

 1   Vũ Đức Thắng Hiệu trưởng
 
 2   Nguyễn Nam Cao Phó hiệu trưởng
 
 3   Vũ Hiền Lương Chủ tịch Công đoàn
 
 4   Nguyễn Thị Mơ Tổ trưởng tổ KHTN
 
 5   Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng tổ KHXH
 
 6   Đặng Thị Sen  
 7   Trần Thị Quế  
 8   Nguyễn Thị Nhạn  
 9   Đinh Thị Khánh  
 10   Trần Hoa Quế  
 11   Đỗ Thị Thu Hà  
 12   Đỗ Thị Khánh Huệ  
 13   Nguyễn Thị Tươi  
 14   Đinh Thị Quỳnh Lý  
 15   Nguyễn Hoài Phương  
 16   Phạm Anh Tuấn  
 17   Nguyễn Đức Toàn  
 18   Ngô Thanh Tuân  
 19   Trần Thị Hường  

Suy ngẫm


    “Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.
Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.“

               Đạt Lai Lạt Ma