HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NAM CAO QUA CÁC THỜI KỲ
Thầy giáo: Vũ Đức Thắng

(Hiệu trưởng giai đoạn 1993 - 2009)
Cô giáo: Vũ Thị Hợi

(
Hiệu trưởng giai đoạn 2009-2013)
Cô giáo: Đỗ Thị Thu Hà

Hiệu trưởng đương nhiệm
Suy ngẫm


    “Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.
Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.“

               Đạt Lai Lạt Ma