BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS NAM CAO
Năm học 2016-2017
 
 

Họ và tên

 Đỗ Thị Thu Hà

Chức vụ

 Hiệu trưởng - Phụ trách chung

Năm sinh

 06/12/1966

Nơi sinh

 Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/9/1987

Về trường

 01/9/1993

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Toán

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

 

  

Họ và tên

 Nguyễn Hoài Phương

Chức vụ

 Phó Hiệu trưởng - Phụ trách hoạt động NGLL

Năm sinh

 22/01/1973

Nơi sinh

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/9/1992

Về trường

 01/9/1993

Trình độ đào tạo

 Đại học Quản lý

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

 


Họ và tên

 Phạm Tiến Dũng

Chức vụ

 Phó Hiệu trưởng - Phụ trách chuyên môn

Năm sinh

 20/05/1980

Nơi sinh

Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/9/2002

Về trường

 01/9/2002

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Ngữ văn

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh.

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS NAM CAO
Năm học 2015-2016
 
 

Họ và tên

 Đỗ Thị Thu Hà

Chức vụ

 Hiệu trưởng - Phụ trách chung

Năm sinh

 06/12/1966

Nơi sinh

 Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/9/1987

Về trường

 01/9/1993

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Toán

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

 

  

Họ và tên

 Nguyễn Hoài Phương

Chức vụ

 Phó Hiệu trưởng - Phụ trách hoạt động NGLL

Năm sinh

 22/01/1973

Nơi sinh

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/9/1992

Về trường

 01/9/1993

Trình độ đào tạo

 Đại học Quản lý

Thành tích nổi bật

 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

 


Họ và tên

 Nguyễn Thiện Chiến

Chức vụ

 Phó Hiệu trưởng - Phụ trách chuyên môn

Năm sinh

 14/01/1978

Nơi sinh

 Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trú quán

 Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Vào ngành

 01/9/2000

Về trường

 01/9/2006

Trình độ đào tạo

 Đại học Sư phạm Tin học

Thành tích nổi bật

 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Suy ngẫm


    “Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói Quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh.
Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.“

               Đạt Lai Lạt Ma