Bài giảng

Sẽ tiếp tục cập nhật, sưu tầm và đưa lên những bài giảng có giá trị
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Anh văn 2010-2011 (THCS Nam Cao)  5977k v. 2 10:19, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Công dân 6 2010-2011 (THCS Nam Cao)  6009k v. 2 10:18, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Địa lý 6 2010-2011 (THCS Nam Cao)  9847k v. 2 10:18, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Hóa học 9 2010-2011 (THCS Nam Cao)  10100k v. 2 10:18, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Lịch sử 7 2010-2011 (THCS Nam Cao)  8768k v. 2 10:02, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Ngữ văn 7 2010-2011 (THCS Nam Cao) (Đạt giải khuyến khích Quốc gia)  15360k v. 2 11:14, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Ngữ văn 7 2010-2011 (THCS Nam Cao) (Đạt giải khuyến khích Quốc gia)  15360k v. 2 11:14, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Ngữ văn 7 2010-2011 (THCS Nam Cao) (Đạt giải khuyến khích Quốc gia)  15360k v. 2 11:14, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Ngữ văn 7 2010-2011 (THCS Nam Cao) (Đạt giải khuyến khích Quốc gia)  27k v. 2 11:14, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Sinh 9 2010-2011 (THCS Nam Cao)  10144k v. 1 09:40, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ć
Xem Tải xuống
Hướn dẫn sử dụng PP  1908k v. 1 05:35, 27 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Toán 8 2010-2011 (THCS Nam Cao)  4783k v. 1 09:04, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bài giảng E-Leanrging môn Lý 8 2010-2011 (THCS Nam Cao)  11504k v. 1 09:08, 30 thg 9, 2011 THCS Nam Cao Huyện Lý Nhân Tỉnh Hà Nam